© 2016-2019 Proudly created by the Wix Master.  Part of the Fly Guy group

 
 
 
פתיחת עסק - פתיחת תיקים ברשויות.

אחרי מחשבות והתלבטות רבה, הגעת להחלטה- אני פותח/ת עסק. אז ראשית נאחל הצלחה רבה.
למי צריך להודיע על כך?

פתיחת חברה בע"מ

מהי הכדאיות של פתיחת חברה בע"מ?
נכון, פעילות עסקית ניתן לקיים הן כעצמאי ("עוסק מורשה") והן על ידי הקמת חברה בע"מ.
כאשר שוקלים את היתרונות הטמונים בכל סוג פעילות יש לזכור...

מה הן ההוצאות מוכרות לצרכי מס?

ניתן לחסוך כספים רבים, אם רק פועלים נכון...

 
 

ז'בוטינסקי 7 ,ר"ג-מגדל משה אביב

טל: 03-7511500

פקס: 03-7511600

נייד: 052-8012524

מייל: yanivcpa1@gmail.com